Nytt år och nya rutiner

INLÄMNINGSPERIODER med start 2021 🌟

Vi ser med glädje att intresset för återanvändning och hållbar konsumtion fortsätter att öka. För att kunna välkomna fler inlämnare i vår Busfröfamilj och samtidigt ge dig som kund en bättre butiksupplevelse så gör vi nu lite förändringar i vårt upplägg kring inlämning av varor. Detta gäller samtliga Busfröbutiker och träder i kraft 1 januari 2021.

Vi har delat in året i tre tydliga inlämningsperioder som bättre stämmer överens med aktuell säsong.

Lämna in dina:

  • Vår-och sommarvaror i feb-apr
  • Höstvaror i juni-aug
  • Vintervaror i okt-dec

Mellan perioderna är det en inlämningspaus på en månad där vi kommer att fokusera på exponering och säsongsbyte i butiken.
Vår ambition är att detta arbetsätt ska ge mer välfyllda hyllor, snabbare rotation på varor, fler inspirerande skyltningar och bättre service till dig som kund.

Vi kommer att påminna om denna förändring igen och det kommer att finnas tydlig information i butiken om detta. Har du frågor eller funderingar så är du självklart välkommen att kontakta personalen.

Med vänlig hälsning,
Stina Qubti och Busfrögruppen Service Office 🌿

Vidare till inlämningsinformationen »

En hemsida från Everday